Regulamin

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy działający  pod adresem  www.my-bootik.pl  prowadzony i

/administrowany  jest przez firmę: KOMMA Michał Kasiński , ul. Świętochowskiego 53a, 20-467  Lublin NIP 5372157870 ,

wpisaną do CEIDG  (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

 

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu .

3. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową  www.my-bootik.pl

4. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone i opisane , informacje zawierają właściwości , cenę ,rodzaj materiału z którego są wykonane itp.

5. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy , określając  jego rozmiar, kolor , a w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje .

6. Dane kontaktowe:

KOMMA Michał Kasiński

ul. Świętochowskiego 53a

20-467 Lublin
e-mail: sklep@my-bootik.pl,

kom. tel. 697079755

7. Zakup lub rejestracja w sklepie internetowym www.my-bootik.pl  oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Jak kupować w sklepie internetowym :

 

8. (1) – Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć na przycisk  (Dodaj do koszyka).

8. (2) – Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku (Koszyk), który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują.

8. (3) – Po wybraniu opcji  (Zrealizuj zamówienie) , uruchomi się strona , gdzie należy założyć konto  (Rejestracja konta ) i wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru .
Warunkiem realizacji zamówienia  jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić zamówienie.

 

8. (4) – Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do rachunku), należy wybrać sposób płatności.

8. (5) – Po wybraniu sposobu płatności należy zaakceptować zamówienie  kliknąć przycisk

( Potwierdź zakup) . Naciskając przycisk Klient oświadcza ,że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar.

9. Gdy proces składania zamówienia zostanie doprowadzony do końca Klient otrzyma potwierdzenie wpłynięcie zamówienia  na adres e-mailowy podany w danych logowania.
W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma podsumowanie zakupów : ilość zakupionych produktów , cena całkowita wraz z dostawą . W przypadku wybrania opcji płatności przelewem na konto sklepu , wiadomość będzie zawierała dodatkowo dane niezbędne  do dokonania przelewu .

 

10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. klikając w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie www.my-bootik.pl . Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

 

11. Firma KOMMA Michał Kasiński właściciel www.my-bootik.pl  może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

12. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.

13. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

14. Przy wybraniu opcji Płatności Przy Odbiorze, zamówienie zostanie przekazane do realiżacji po bezpośredniej (telefonicznej) weryfikacji zamówienia i osoby zamawiającej

15.Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.my-bootik.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

16. Na życzenie klienta  wystawiamy faktury vat na zakupiony towar. Aby ją otrzymać prosimy w uwagach do zamówienia poprawnie wypełnić dane firmy wraz z nr NIP.

17.Firma prowadzi  sprzedaż wysyłkową ,produkty zakupione w naszym sklepie  internetowym można również odebrać osobiście w naszej siedzibie na ul. Jasnej 7/10 w Lublinie po wcześniejszym umówieniu się.

 

III. Ochrona danych osobowych – dane osobowe Klientów wykorzystywane sa jedynie do celów realizacji zamówienia . Nie są udostępniane osobom trzecim oraz używane w celach reklamowych.  Poza informacjami dotyczącymi realizacji nie będziecie Państwo otrzymywać żadnych nie zamawianych ofert.

 

Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia z bazy danych na stronie www.my-bootik.pl – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane , zabezpieczone i chronione przed dostępem osób trzecich zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

17. Dostawa –  Zamówiony towar dostarczany jest  pod wskazany podczas rejestracji konta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej . Podczas składania  zamówienia doliczany jest koszt dostawy  wraz z podatkiem vat . Zakładany czas dostawy może ulec wydłużeniu do pięciu dni roboczych przy płatności przy odbiorze.

 

18. Akceptując regulamin poprzez złożenie zamówienia kupujący zobowiązuje się do odbioru paczki a, w przypadku jej nieodebrania , pokrycie kosztów  wysyłki oraz jej zwrotu do siedziby firmy wysyłającej .

 

19. Zwroty / Odstąpienie od umowy – zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r.,poz. 827) , klient ma prawo do odstąpienia  od  umowy zawartej na odległość  i zwrotu towaru (bez podania przyczyn ) składając stosowne oświadczenie na piśmie   w ciągu 14 dni liczone od daty odebrania przesyłki . W przypadku odstąpienia od umowy koszt odesłania produktu ponosi kupujący. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą , a kupujący zwolniony jest z wszelkich zobowiązań.To co strony świadczyły , ulega zwrotowi w stanie niezmienionym , chyba ,że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do zwróconego towaru należy załączyć dowód dokonania zakupu rachunek, paragon .

 

20. Zwrot należności za odesłany  towar wraz z kosztem wysyłki  nastąpi w ciągu 14 dni od chwili otrzymania w/w zwrotu na rachunek bankowy Klienta  po dokonaniu oględzin towaru.

Zwrot kosztów wysyłki obowiązuje tylko w przypadku rezygnacji i odesłania całości zamówienia.

21. Sklep nie przyjmuje żadnych  przesyłek – zwrotów wysyłanych za pobraniem.

 

22. Reklamacje- Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym  może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres:

KOMMA Michał Kasiński

ul. Świętochowsiego 53a

20-467 Lublin

. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji.

Klientowi przysługuje prawo do wyboru : nieodpłatnej naprawy, wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy ( nowy) , obniżenia jego ceny lub zwrotu kosztów .

Zwrot należnej kwoty  nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wszelkimi kosztami jakie poniósł w związku z nieuzasadnioną reklamacją. W szczególności kosztami usług serwisowych diagnozowania przechowywania oraz spedycji przedmiotowych produktów.

23. W pościelach z dużym nasyceniem kolorów przy pierwszych praniach nadmiar barwnika schodzi z powierzchni materiału , jest to naturalny proces .

 

24. Zdjęcia produktów umieszczone w naszym sklepie są dostarczane przez producenta pościeli są to zdjęcia demonstracyjne .Ze względu na różnicę i kalibrację monitorów , rzeczywista głębia i odcienie kolorów mogą się nieznacznie różnić .

 

25. Płatność –  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) Płatność przy odbiorze – wysyłka  za pobraniem ( czas dostawy wydłuża się do 5 dni roboczych)

b) Płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu :

KOMMA Michał Kasiński

ul. Świętochowskiego 53a

20-467 Lublin

c) Szybki przelew za pośrednictwem PayPal

d) Płatność kartą płatniczą za pośrednictwem PayPal

 

26 .Poza sądowne sposoby rozpatrywania  reklamacji i sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a klientem.

W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

1. Wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

2. Rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

Postanowienia Końcowe

Klient przed zarejestrowaniem się w serwisie obowiązany jest zapoznać się z treścią  regulaminu. Poprzez dokonanie rejestracji w serwisie klient oświadcza , iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.